About Me

My photo
arq.clj@gmail.com (044)33-14-32-85-13

Construcción - Remodelación - Proyectos arquitectónicos

C o n s t r u c c i ó n -- R e m o d e l a c i ó n -- P r o y e c t o s · a r q u i t e c t ó n i c o s

6/29/11

"Biblioteca Santa Faustina Kowalska"

Arq. César Liñán


"Santa Faustina Kowalska" Centro parroquial.

Arq. Cèsar Liñán
Arq. Sinahí Anzar


"Detour Tower" Vivienda vertical.

Arq. César Liñán